Угода користувача

«30» марта 2017г.

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Платформа Майстер-Класів «@kyse.lova Вчимося в’язати на машині», розташованому за адресою kyselova.me, та до всіх відповідних сайтів, пов’язаних з сайтом.

1.2. Сайт Платформи Майстер-Класів «@kyse.lova Вчимося в’язати на машині» (далі – Сайт) є власністю адміністрації сайту

1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Платформа Майстер-Класів «@kyse.lova Вчимося в’язати на машині» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

2. Визначення термінів

2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 «@kyse.lova Вчимося в’язати на машині» –Платформа Майстер-Класів, розташована на доменному імені kyselova.me, що здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Платформа Майстер-Класів – сайт, що містить інформацію про матеріали, продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання матеріалу.

2.1.3. Адміністрація сайту Платформи Майстер-Класів – уповноважені персони на управління Сайтом.

2.1.4. Користувач сайту Платформа Майстер-Класів (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Платформа Майстер-Класів (далі – Зміст) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні , складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування цього Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на сайті Платформа Майстер-Класів.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Платформи Майстер-Класів доступу до Матеріалів, що містяться на Сайті, та послуг, що надаються.

3.1.1. Платформа Майстер-Класів надає Користувачеві такі види послуг (сервісів): · Доступ до електронного контенту на платній основі перегляду контенту, без права передачі доступу третім особам; · Доступ до засобів пошуку та навігації Платформи Майстер-Класів; · надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту Платформи Майстер-Класів; · доступ до інформації про Матеріал і до інформації про придбання Матеріалу на платній основі; · Інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Платформи Майстер-Класів.

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Платформы Мастер-Классов, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Платформы Мастер-Классов.

3.2. Доступ до деяких матеріалів Платформи Майстер-Класів надається на платній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за доступ до використання сайту Платформи Майстер-Класів. Зміна вартості не поширюватиметься на Користувачів, які мають реєстрацію до моменту зміни розміру оплати, за винятком випадків, особливо обумовлених Адміністрацією сайту.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог щодо реєстрації та оплати.

4.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті, а також набувати доступ до будь-яких Матеріалів, що пропонуються на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що стосуються послуг Платформи Майстер-Класів.

4.2.4. Відмовитися від реєстрації на сайті та запросити у адміністрації видалення облікового запису.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вдаватися до:

завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до здійснення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території проживання Користувача.

дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством країни Користувача інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Платформи Майстер-Класів з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до здійснення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території проживання Користувача.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за власника цієї Платформи Майстер-Класів.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого Матеріалу з каталогу Платформи Майстер-Класів, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту цієї Платформи Майстер-Класів;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.5. Передавати авторизаційні дані (логін та пароль, токени) третім особам для їх подальшого використання оними;

4.4.6. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.

4.4.7. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.8. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством країни Користувача, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права адміністрації ресурсу або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ПЛАТФОРМИ МАЙСТЕР-КЛАСІВ

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.4. Придбання Товару, який пропонується на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису. Діяльність користувача допускається в рамках однієї сесії на одному пристрої.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася понад 24 календарні місяці поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Матеріалів і послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) в ціни, що застосовуються до таких Матеріалів за їх реалізацією та (або) послугами Платформою Майстер-Класів.

5.10. Документи, зазначені у пунктах 5.10.1 – 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині та поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди входять такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції та зауваження.

5.11. Будь-який із документів, перерахованих у пункті 5.10. ця Угода може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідну для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав чи безпеки назви організації, Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

7.6 Адміністрація сайту має право відмовити Користувачам до вже придбаних або придбаних доступів до матеріалів сайту у разі розриву дипломатичних відносин або акту військової агресії з території держави, де вони проживають на постійній основі або зараз. Для обходу цього обмеження забороняється використовувати ресурси, що надають заміну IP-адреси.

8. Вирішення суперечок

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом строку після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

9. ПОВЕРНЕННЯ

9.1 Інформація обміну та поверненню не підлягає. Оплачений доступ до відео та текстових матеріалів сайту обіну та поверненню не підлягає

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

10.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

Оновлено «01» жовтня 2018р.